måndag 28 juli 2014

Hundra år. En oändlighet. En blinkning.


"... Jean Gruyers konsthandel låg på Rue des St Pères 21. I det trånga, nästan kyffiga galleriet mot gården där kopparporträttet förvarades, hängde en hygrometer bland konstföremålen. Luftfuktigheten visade på 56 procent. Genom alla krigsåren lyste den lilla rörlampan inne i butiksradion med samma bedrägliga hemtrevnad, spelade Wagner och blandade med rapporter från skyttegravarna, från betongforten, från taggtrådsfälten som inkom med ett elektriskt knaprande över taveldukarna, ett slags vibrerande viskning om världen utanför där förlusterna steg till miljoner och människan förblödde.
Sedan 1895 hade Gruyer haft tavlor av Renoir hängande på väggarna - därför att ingen ville köpa dem. Han satte upp priset 100 guldfranc för Madame Morizot och hennes dotter. Ingen ville köpa den. En Cézannne gick för 40, en van Gogh för 30. Han erbjöd en Gauguin, Madonna med barn, för ett vrakpris.
För Yngling på guld ville Gruyer ha 60 guldfranc.  
Tio år senare, den 3 mars 1924, köptes den av konstsamlaren Frits Lugt för 17 250 gulden.
Prisutvecklingen efter världskriget var extrem och Rembrandts målningar var närmast klassiska föremål som borde ha stoppats undan i de statliga museernas reservförråd, men budgivningen stegrades och kände knappast några gränser.
Lugt var i högsta grad medveten om guldkopparmålningens värde. Han hade i många år, med livliga ögon och fladdrande jackett, genomsökt Europa efter dyrbara holländska mästare. 
En Rembrandt kunde försätta hans väsen i vemodig, sensibel trance.
Allt han målat nådde ned till tingens rot. ...

/ur Yngling på guld -
Roman om ett brott
av Ernst Brunner (2007)
Albert Bonniers Förlag:)
/helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar